Smart Inspectie

Keuring van luchtkanalen

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Voor een optimaal functionerend ventilatiesysteem is het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie een minimale vereiste. Deze controle maakt direct duidelijk of een luchtkanaalreiniging noodzakelijk is.

 

Wanneer zijn kanalen vuil en is onderhoud noodzakelijk?

Vervuilde luchtkanalen hebben een negatieve invloed op de persoonlijke hygiëne en de brandveiligheid en het energieverbruik. De maximaal toegestane hoeveelheid vuil (g/m²) is vastgelegd in de Europese norm, die bepaalt dat kanalen periodiek gekeurd moeten worden. Bij een overschrijding van deze norm is een luchtkanaalreiniging de logische, volgende stap. Dit geldt voor onder andere zorginstellingen, onderwijs, (semi)overheid en voor het bedrijfsleven. De mate van vervuiling kan worden bepaald via diverse methodes, zoals een visuele inspectie met een robotcamera of een veegmonster.

 

Smart Inspectie

Hamster Cleaning ontwikkelde met de Smart Inspectie een innovatieve tool om luchtkanalen snel en toch accuraat te keuren. Hierbij wordt tevens de graad van verontreiniging vastgesteld. Op specifieke plaatsen in het ventilatiesysteem wordt beeldmateriaal verzameld. Deze worden digitaal geanalyseerd en vergeleken met referentiefoto’s uit de uitgebreide database. Hierdoor kan de verontreinigingsgraad worden bepaald en kan Hamster Cleaning een passend advies uitbrengen.

Inspectie aanvragen

Laat uw luchtkanalen inspecteren

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

  Type ventilatiesysteem

  Aantal luchtgroepen

  Opmerkingen

  Ook uw luchtkanalen eens laten inspecteren?

  WhatsApp!
  Call Now Button