Reiniging van uw vetkanalen

Laat uw dampkap professioneel reinigen

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Hamster Cleaning reinigt op professionele wijze de dampkappen in horecazaken en grootkeukens.

Afhankelijk van de dampkap, de vervuilingsgraad en andere interne factoren, wordt gekozen voor een bepaalde reinigingsprocedure. Dit kan een handmatige reiniging met ontvettende producten, een stoomreiniging of een volautomatische schuimreiniging van de dampkap, kanalen en ventilatoren betreffen. De riemen van de extractiemotor worden, net als de dempingsblokjes, indien noodzakelijk vervangen. Vanzelfsprekend worden alle vetfilters gereinigd.

 

Brandrisico

Veel extractiesystemen, zoals dampkappen en bijhorende extractiesystemen van grootkeukens, hebben een verhoogd brandrisico wanneer ze vervuild zijn. In Nederland bestaat (nog) geen wetgeving omtrent het verplicht reinigen van deze systemen. Een brandverzekering is echter wél verplicht. De verzekeraar zal doorgaans een aantal maatregelen opleggen om brandgevaar te voorkomen. Vaak betekent dit dat een extractiesysteem met een vaste frequentie, bijvoorbeeld één keer per jaar of frequenter, gereinigd moet worden. Er wordt doorgaans een certificaat of ander bewijs toegekend door de reinigingsfirma, zodat kan worden aangetoond dat het systeem gereinigd is. Dit certificaat wordt na afloop van de reiniging verstrekt.

 

Een reiniging kan eenmalig uitgevoerd worden. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een onderhoudscontract, waardoor het onderhoud van de dampkap tijdig en systematisch plaatsvindt.

 

Hamster Cleaning garandeert een brandveilige dampkap en dankzij een transparant beleid krijgt iedere klant een betrouwbaar beeld van de uitgevoerde werkzaamheden.

Uw afzuigsysteem eens goed laten reinigen?

WhatsApp!
Call Now Button