Procesextractie

Betrouwbare reiniging van luchtkanalen in industriële omgevingen

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Omwille van hygiëne, luchtkwaliteit, brandveiligheid, energiebesparing en de levensduur van de installatie, moeten vuile luchtkanalen periodiek gereinigd worden. Dat staat in de Europese norm EN15780.

 

Voorafgaand aan de start van de luchtkanaalreiniging, worden de vervuilingsgraad en de algemene toestand van het ventilatiesysteem onderzocht. Aansluitend vindt de start van het reinigingsproces plaats.

 

Het reinigingsproces

De luchtkanaalreiniging wordt uitgevoerd volgens onderstaande principe, conform de richtlijnen van de EVHA en NEN EN15780. Het ventilatiesysteem wordt door het gebruik van een krachtig vacuüm onder negatieve druk gezet. Terwijl het vacuüm lucht onttrekt aan het systeem, wordt via een roterend borstelsysteem het vuil weg geborsteld en opgevangen. Door deze duale werking (borstelen en afzuigen) wordt al het stof uit het kanaal verwijderd. Hamster Cleaning raadt daarnaast aan om de filters minstens één keer per maand te stofzuigen en om de zes maanden te vervangen.

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Bij ieder luchtkanaalreinigingsproject zorgen de technici van Hamster Cleaning ervoor dat de werkzaamheden geen hinder veroorzaken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt, zodat nagenoeg alle diensten en ruimtes – op uitzondering van speciale ruimtes zoals een operatiekamer en cleanroom – operationeel kunnen blijven.

 

Betrouwbaar

De kernwaarde van Hamster Cleaning is betrouwbaarheid. Die wordt vertaald in een volledige reiniging van het ventilatiesysteem. Het doel is 100 procent, de garantie 95 procent. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar dankzij gespecialiseerde apparatuur kan het streefpercentage behaald worden.

 

Voorschriften luchtverversing

In Nederland is de Arbowet (wet omtrent arbeidsomstandigheden) van kracht die bedrijfstakken verplicht om maatregelen te nemen zodat veiligheidsrisico`s voor werknemers beperkt worden.

 

Rechtsgrondslag Arbobesluit (artikel 6.2) bepaalt dat ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC-systemen) in een hygiënische staat moeten zijn. De volgende bepalingen omtrent luchtverversing zijn in het artikel opgenomen:

 

  • Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig;
  • Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar;
  • Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld;
  • Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

Industrieën

Industrieën waar Hamster Cleaning regelmatig voor werkt

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Luchtkanalen of ventilatiesystemen reinigen?

WhatsApp!
Call Now Button