Relatie COVID-19 en HVAC-systemen

Relatie COVID-19 en HVAC-systemen

De relatie tussen onvoldoende werkende HVAC-systemen en de verspreiding van COVID-19 staat steeds vaker ter discussie. Maurice de Hond (opiniepeiler) maakt zich dan ook al maanden hard voor een Deltaplan Ventilatie.

Er zijn diverse, recente uitbraken van COVID-19 bekend waarbij het virus in hoge waarden werd aangetroffen op het gaas van airco-units en in filters van ventilatiekasten. In een vertrouwelijk verslag van het RIVM op basis van onderzoek van de GGD en artsen-microbiologen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt hierover het volgende beschreven: “De combinatie van bevindingen (…) zijn suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem”.

O.a. in het onderwijs is er onrust en onduidelijkheid over de werking van de ventilatiesystemen en de veiligheid van de medewerkers en leerlingen. In veel gebouwen voldoet de ventilatie dan ook niet aan de minimumeisen die het Bouwbesluit heeft vastgesteld.

Het RIVM heeft onlangs de ventilatierichtlijn aangescherpt. De nieuwe richtlijn beschrijft dat een systeem met recirculatie van lucht binnen één ruimte wordt afgeraden. Een dergelijk systeem zou virusdeeltjes (van besmette personen in die ruimte) kunnen blijven ‘rondblazen’.

 

 WhatsApp!
Call Now Button